Něco málo o Nás

Soukromé zařízení slouží dle schváleného provozního řádu k dočasnému umístění odchycených zvířat pro smluvní obce a města. Zajišťuje pro ně veterinární péči a další potřeby  v souladu s tímto řádem, adopce dle odsouhlasených podmínek.

Další náplní je odchyt zvířat včetně převozu do tohoto zařízení. Praxe v této činnosti od r.2002

Vyrozumění PČR – Pavel Kočvara Ze dne 4.3.2022

Provedeným šetřením se nepodařilo ve věci zjistit protiprávní jednání

Vážené ochránkyně zvířat 2.4.2022 tomu bude 20 let co se tomuto problému věnujeme,
nechaly jste se vtáhnout do konkurenčních bojů za použití celých frází z PC
UKRADENÉHO V NAŠÍ FIRMĚ.

Zvířata v útulku

Kontakt

Pavel Kočvara 731 576 210 vedoucí

Jaroslava Kočvarová 725 420 618 zástupkyně – adopce zvířat

Adresa: 691 89 Bulhary 90 E

IČO: 12316253

DIČ: CZ5802240961

Email: kocvarapavel@seznam.cz